• เกี่ยวกับเรา

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี 2551 จัดจำหน่าย
สินค้า อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ทั้งในโรงงาน สำนักงานและ
องค์กรต่างๆ ให้บริการลูกค้าด้วยระบบ Contact Center โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้
เกี่ยวกับตัวสินค้า นำเสนอและคัดสรรสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ด้วยระบบคลัง
สินค้าและการจัดส่งที่ดี ทำให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าและบริการที่รวดเร็ว

นอกเหนือจากนั้น ออฟฟิศเวิร์ค ยังเป็นแหล่งข้อมูลในกลุ่มธุรกิจ Stationery ที่ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้
เพราะเราเข้าใจดี ว่า สินค้าในกลุ่มธุรกิจนี้มีมากมายหลากหลาย ดังนั้นก่อนสินค้าจะถึงมือลูกค้าเป็นหน้าที่ของเราในการคัดสรรสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

ปรัชญาองค์กร

มุ่งเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างดีเยี่ยม นำเสนอสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์

มีความเป็นเลิศทางด้านบริการ ที่มีความประทับใจจากลูกค้า โดยทีมงานที่เป็นมืออาชีพและมีความสุข

สินค้าและบริการ

ออฟฟิศ เวิร์ค แบ่งสินค้า เป็น 10 หมวด มากกว่า 8,000 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบครัน ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper, Book and Envelopes)
- อุปกรณ์การเขียนและลบคำผิด (Writing and Correction Products)
- อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด (Office Stationery)
- กาว เทป และอุปกรณ์เพื่อการบรรจุ (Glue Tape and Packing products)
- แฟ้มและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร (Filling and Storage)
- ผลิตภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Supplies)
- อุปกรณ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Business Machine and Electronics)
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Furniture)
- อุปกรณ์และเครื่องมือ (Tool and Equipment)
- เครื่องดื่ม, เครื่องใช้ในแคนทีนและ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Beverage Canteen and Cleaning Products)

คลังสินค้า

ด้วยระบบการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและสินค้ามีมากกว่า 8,000 รายการ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

บริการหลังการขาย

ออฟฟิศเวิร์ค รับประกันความพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน

House Brand Office work

รับประกันด้วยราคาและคุณภาพ พร้อมเปลี่ยนหรือคืนทันทีกรณีสินค้ามีปัญหา

ปัจจุบัน มีลูกค้ามอบความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ออฟฟิศเวิร์ค มากกว่า 10,000 ราย จากความพึงพอใจ ที่ได้รับสินค้าที่มีทั้งคุณภาพ และการ บริการที่รวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดี ส่งผลให้ยอดขายเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง