• เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในแคนทีนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ถ้วย, ชาม,แก้วน้ำ,ชุดจานอาหารว่าง และภาชนะใส่อาหาร