• เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในแคนทีนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • กล่องพลาสติก-กล่องอเนกประสงค์