• เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในแคนทีนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ตู้ทำน้าร้อน/เย็น และถังต้มน้ำ