• เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในแคนทีนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • กระดาษเช็ดมือ,เช็ดหน้า,จัมโบ้โรล,และกล่องใส่กระดาษ