• เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในแคนทีนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • สบู่,น้ำยาล้างมือ และเจลล้างมือ