• การจัดส่งสินค้า

หลังจากที่คุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์แล้ว คำสั่งซื้อของคุณจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อตรวจสอบว่าการชำระเงิน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ และข้อมูลสำหรับการจัดส่งนั้นถูกต้องหรือไม่

เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลล์ เมื่อสินค้าของคุณได้รับการจัดส่งแล้ว

ระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งสินค้า
ภายในประเทศ ใช้เวลาในการจัดส่ง 2-5 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดสุดสัปดาห์)