• แฟ้มและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร
  • ลิ้นแฟ้ม
  • ลิ้นแฟ้มทองเหลือง ใบโพธิ์

ลิ้นแฟ้มทองเหลือง ใบโพธิ์

รหัสสินค้า : 0529-0001

57.00 บาท / กล่อง

ก้านแฟ้มยาว 19.5 ซม.

จำนวน 50 อัน / กล่อง

สีทอง

เพิ่มเติม : ผลิตด้วยโลหะเคลือบสีทอง ไม่คมบาดมือ
ใช้กับแฟ้มเจาะ 2 รู ทุกชนิด
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 8 ซม.

สินค้าใกล้เคียง