• แฟ้มและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร
  • ลิ้นแฟ้ม
  • ลิ้นแฟ้มเหล็ก เบนน่อน สีเงิน

ลิ้นแฟ้มเหล็ก เบนน่อน สีเงิน

รหัสสินค้า : 0529-0004

58.00 บาท / กล่อง

ก้านแฟ้มยาว 19.5 ซม.

จำนวน 50 อัน / กล่อง

สีเงิน

เพิ่มเติม : ลิ้นแฟ้มโลหะคุณภาพชุบ TIN สีเงินทุกคู่
ทุกคู่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นสนิม ไม่คมบาดมือ
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 8 ซม.
เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นรูปเล่ม

สินค้าใกล้เคียง