• แฟ้มและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร
  • ลิ้นแฟ้ม
  • ลิ้นแฟ้มเหล็ก ตราช้าง สีเงิน

ลิ้นแฟ้มเหล็ก ตราช้าง สีเงิน

รหัสสินค้า : 0529-0007

105.00 บาท / กล่อง

ก้านแฟ้มยาว 19 ซม.

จำนวน 50 อัน / กล่อง

สีเงิน

เพิ่มเติม : ลิ้นแฟ้มเหล็ก EG (Electro Galvanize) เนื้อหนา คงทนแข็งแรง
ไม่เป็นสนิม ไม่คมบาดมือ ปรับเปลี่ยนใช้งานได้อย่างสบายมือ
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 8 ซม.
เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นรูปเล่ม

สินค้าใกล้เคียง