• แฟ้มและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร
  • ลิ้นแฟ้ม
  • ที่ล็อคแฟ้มพลาสติก ตัวล็อคแบบสไลด์ สีดำ

ที่ล็อคแฟ้มพลาสติก ตัวล็อคแบบสไลด์ สีดำ

รหัสสินค้า : 0529-0010

14.00 บาท / อัน

สีดำ

เพิ่มเติม : ที่ล็อคพลาสติกแฟ้มห่วง
ใช้สำหรับล็อคแฟ้ม 2 ห่วง

สินค้าใกล้เคียง