กระดาษเช็ดมือ 2 ชั้น BJC 250 แผ่น

รหัสสินค้า : 1030-0012

70.00 บาท / ห่อ

ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 20 × 22 ซม./แผ่น

จำนวน 250 แผ่น/แพ็ค

สีขาว

เพิ่มเติม : ผ่านการรับรองฉลากเขียว (Green Label) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


สินค้าใกล้เคียง