• เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในแคนทีนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ถังขยะ-ถุงใส่ขยะ
  • ถุงขยะแดง ขนาด 36x45 นิ้ว

ถุงขยะแดง ขนาด 36x45 นิ้ว

รหัสสินค้า : 1064-0091

80.00 บาท /

ขนาด 36X45นิ้ว

จำนวน 1 กก.

เพิ่มเติม : สีแดง
เหนียวไม่ขาดง่าย หยิบใช้งานสะดวก
ใช้บรรจุได้ทั้งขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ขยะสารพิษต่างๆ
ใช้สำหรับใส่ขยะ เพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา

สินค้าใกล้เคียง