• เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในแคนทีนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ถังขยะ-ถุงใส่ขยะ
  • ถังขยะ มีขาเหยียบ เหลี่ยม จุ 42 ลิตร

ถังขยะ มีขาเหยียบ เหลี่ยม จุ 42 ลิตร

รหัสสินค้า : 1065-0002

800.00 บาท / ใบ

จำนวน 1 ใบ

เพิ่มเติม : สำหรับใส่ขยะ


สินค้าใกล้เคียง